Obrazki AAC: Pakiet 200 obrazków do alternatywnego i wspomagającego komunikowania się

139,00 

Kategoria:

Opis

PAKIET 200 OBRAZKÓW DO ALTERNATYWNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ

CZYM JEST? Jest to narzędzie wykorzystywane do komunikowania się osób ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami rozwoju. To zbiór najczęściej używanych i potrzebnych obrazków, ilustrujących słowa. Obrazki wydrukowane są na papierze do precyzyjnego druku w wysokiej jakości, dodatkowo zostały zalaminowane, by zwiększyć ich wytrzymałość.

CEL STOSOWANIA: głównym celem stosowania obrazków, jest umożliwienie komunikowania się oraz bycia zrozumianym, osobom z zaburzeniami mowy, ze środowiskiem społecznym. Zarówno jest to ujednolicenie i wszechobecne zrozumienie wypowiadanych komunikatów, do różnych partnerów komunikacyjnych.

KORZYŚCI PŁYNĄCE DLA UCZNIA: użytkownik obrazków do alternatywnego i wspomagającego komunikowania się, jest rozumiany i ma poczucie wpływu na otaczającą go społeczność. Dzięki odczuciu zrozumienia i spełnienia jego próśb oraz wysłuchaniu komentarzy, uczeń ma poczucie własnej wartości i przynależności do środowiska.

  • zauważ, czy uczeń nie bawi się obrazkiem, ma on pełnić tylko i wyłącznie funkcję komunikacyjną
  • poszerzaj zasób słownictwa Twojego ucznia

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

  • wytnij obrazki z gotowego pakietu
  • przygotuj miękki rzep o szerokości ok. 2 cm i przyklej go na odwrocie obrazków
  • zacznij od nauki posługiwania się obrazkami, poczynając od wprowadzenia Fazy I PECS, pamiętaj o dwóch partnerach komunikacyjnych podczas lekcji
  • przechowuj obrazki w łatwo dostępnym dla siebie miejscu, miej nad nimi kontrolę